Våra Tjänster

BYGGPROJEKTERING
Vi utför byggprojektering inom allmän husbyggnad och industribyggnad. Konsulttjänster från förstudie till färdig bygghandling samt stöd under uppförande och färdigställande.

KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR
Vi utför de flesta sorters beräkningar som behövs för stommar i byggnader. Till vår hjälp har vi avancerade och specialiserade beräkningsprogram samt beräkningsexperter med stor erfarenhet och hög kunskapsnivå.

BYGGBESKRIVNINGAR ENLIGT AMA
Vi upprättar tekniska beskrivningar, rambeskrivningar, mängdförteckningar samt administrativa föreskrifter. Samtliga beskrivningar upprättas i anslutning med AMA. Beskrivningarna används sedan i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivning och i kontraktshandlingar mellan beställare och entreprenör.

BESIKTNING
Vi utför besiktning av byggentreprenader.

KONTROLLANSVARIGA ENLIGT PBL
Vid byggnadsarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska enligt Plan- och bygglagen byggherren utse en Kontrollansvarig (KA). Vi har medarbetare som är Ceritfierade kontrollansvariga enligt PBL.

STÅLBYGGNAD
Vi utför konstruktion av stålstommar. Projektering utförs i 3d med full BIM, Building information model. För stålprojektering använder vi Tekla Structures. Vi tillhandahåller ståltillverkningsritningar, NC-filer, materialspecifikationer mm.