Kund: 
SSAB EMEA
Uppdrag: 
Nytt Släcktorn Koksverket SSAB i Luleå

Byggår 2014- 2015

Nytt släcktorn med tillhörande kylvattenbassäng. Generalentreprenör Berggren och Bergman AB. Sidoentreprenad trädel Martinsons AB.

Släcktornet halverar stoftutsläppen från. Svaveldioxidutsläppen minskar med ca 75 ton och kvävedioxidutsläppen minskar med 15 ton.

Projektdata

  • Total höjd 41 m varav betongdel 20 m samt trädel 21 m
  • Armering 213 ton
  • Betong 2306 m3
  • Tegel 1500 m2

Uppdragets omfattning:

  • Förstudie, förprojektering
  • Projekteringsledning
  • Projektering
  • Tekniskt stöd till beställarens uppdragsledare under utförande

http://www.martinsons.se/Nyheter/lyckad-resning-av-21-meter-hogt-slackto...

Dela Projekt

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...