Bild 1: Bandtäckning av bostadsrättsförening i Örebro, plåttak, fotrännor.
Bild 2: Bandtäckning av plåttak på hyreshus, rotrenovering, gesimsrännor.
Bild 3: Nybyggd förskola i Örebro, bandtäckning av plåttak, snörasskydd, taksäkerhet.
Bild 4: Bandtäckning HSB bostadsrättsförening i Hallsberg, taktäckning av fotrännor.
Bild 5: Nybyggd ladhusvilla i Örebro där vi gjorde bandtäckning, plåttak, takfönster.
Bild 6:
Nybyggd ladhusvilla i Örebro där vi gjorde modern bandtäckning på plåttak.


Bild 1: Bandtäckning av tillbyggnad i Sörby Örebro.
Bild 2: Fasadarbeten.
Bild 3: Bandtäckning av villa med väderskydd.
Bild 4: Skivtäckning av villa.


Bild 1: Bandtäckning av hus med runda former.
Bild 2: Bandtäckning av altan.
Bild 3: Band och skivtäckning av torn på kyrka.


Bild 1: Plåttak. Bandtäckning entré nybyggd villa. Plåtinklädnad av skorstenar.
Bild 2: Plåttak. Bandtäckning av tillbyggnad. Garneringsplåtarbeten vid tegelbyte - hängrännor, stuprör, fotplåt, vindskivelist, ränndalar och nederbeslag.Plåttak: Bandtäckning av en nybyggd maskinhall. Fotrännor, luftad nock, carport, takfotsinklädnad.Servicearbete: Taköversyn, byte av trasiga tegelpannor, rengöring, plåtarbeten på klocka. Mobilkran i centrala Örebro.Bild 1: Renovering av takutsmyckningar i koppar.
Bild 2: Plåttak. Bandtäckning av ett entrétak. Vi monterade inne i verkstaden, det här är det första av tolv stycken. Materialet är titanzink.

 

 


© 2023 Nerikes Byggnadsplåtslageri